DIRECTORY

CLPA

Dekist Co., Ltd is a Korean manufacturer of the innovated data logger branded as RADIONODE. ‘RADIONODE’ measures temperature, humidity, gas and send sensor data to ‘Radionode365(SaaS type cloud-based professional sensor data monitoring software; Real-time Dashboard, Reports, Voice Call/Text Alert etc)’. Wherever/Whenever you can monitoring your site(pc/smart phone). Also we provide a protocol for data transfer to your server and continue to supply RADIONODEⓇ to software solution companies.

Company

CLPA

President/CEO

Choi Youngsoo

Telephone

+82-497-2255

E-mail

suvir1408@gmail.com

Manufacturing Country

Hàn Quốc

Address

76, Dongsan-ro, Danwon-gu, Ansan-si, Kyunggi-do, Hàn Quốc

Product Introduction

PRODUCT DETAILS

Cardex shuttle

Kardex Shuttle thuộc dòng Mô-đun nâng thẳng đứng (VLM) và cung cấp hai hàng khay lưu trữ dọc ở phía trước và phía sau máy. Bộ trích xuất nằm ở trung tâm của VLM sẽ tự động di chuyển khay đến điểm mở truy cập. Công nghệ Optiflex đo chiều cao của sản phẩm được lưu trữ trong mỗi khay và đặt chúng vào vị trí lưu trữ tối ưu. Rất hiệu quả cho việc lưu trữ dụng cụ, chọn đơn hàng, bán thành phẩm và phụ tùng.

Product Name Cardex shuttle
Product Origin Korea
Production Time 7
Payment Methods Prepayment

Cardex shuttle #10

Kardex Shuttle thuộc dòng Mô-đun nâng thẳng đứng (VLM) và cung cấp hai hàng khay lưu trữ dọc ở phía trước và phía sau máy. Bộ trích xuất nằm ở trung tâm của VLM sẽ tự động di chuyển khay đến điểm mở truy cập. Công nghệ Optiflex đo chiều cao của sản phẩm được lưu trữ trong mỗi khay và đặt chúng vào vị trí lưu trữ tối ưu. Rất hiệu quả cho việc lưu trữ dụng cụ, chọn đơn hàng, bán thành phẩm và phụ tùng.

Product Name Cardex shuttle #10

Cardex shuttle #11

Kardex Shuttle thuộc dòng Mô-đun nâng thẳng đứng (VLM) và cung cấp hai hàng khay lưu trữ dọc ở phía trước và phía sau máy. Bộ trích xuất nằm ở trung tâm của VLM sẽ tự động di chuyển khay đến điểm mở truy cập. Công nghệ Optiflex đo chiều cao của sản phẩm được lưu trữ trong mỗi khay và đặt chúng vào vị trí lưu trữ tối ưu. Rất hiệu quả cho việc lưu trữ dụng cụ, chọn đơn hàng, bán thành phẩm và phụ tùng.

Product Name Cardex shuttle #11

Cardex shuttle #2

Kardex Shuttle thuộc dòng Mô-đun nâng thẳng đứng (VLM) và cung cấp hai hàng khay lưu trữ dọc ở phía trước và phía sau máy. Bộ trích xuất nằm ở trung tâm của VLM sẽ tự động di chuyển khay đến điểm mở truy cập. Công nghệ Optiflex đo chiều cao của sản phẩm được lưu trữ trong mỗi khay và đặt chúng vào vị trí lưu trữ tối ưu. Rất hiệu quả cho việc lưu trữ dụng cụ, chọn đơn hàng, bán thành phẩm và phụ tùng.

Product Name Cardex shuttle #2
Product Origin Korea
Production Time 7
Payment Methods Prepayment

Cardex shuttle #3

Kardex Shuttle thuộc dòng Mô-đun nâng thẳng đứng (VLM) và cung cấp hai hàng khay lưu trữ dọc ở phía trước và phía sau máy. Bộ trích xuất nằm ở trung tâm của VLM sẽ tự động di chuyển khay đến điểm mở truy cập. Công nghệ Optiflex đo chiều cao của sản phẩm được lưu trữ trong mỗi khay và đặt chúng vào vị trí lưu trữ tối ưu. Rất hiệu quả cho việc lưu trữ dụng cụ, chọn đơn hàng, bán thành phẩm và phụ tùng.

Product Name Cardex shuttle #3

PRODUCTS

RECOMMENDATION