ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM

Quyền Lợi Tham Gia

Tổng quan chương trình AW 2024

  • Cơ hội duy nhất khách hàng có thể gặp gỡ các chuyên gia trong và ngoài nước tại cùng một địa điểm

Quảng Cáo Online

  • Gửi Email giới thiệu đến data của AW
  • Quảng cáo SNS (Facebook, Youtube, Blog)

Quảng cáo Offline

  • Phỏng vấn tại địa điểm (chỉ được cung cấp cho người nộp đơn đăng kí trước)

Quyền Lợi Lưu Trú

  • Liên hệ Ban Tổ Chức để biết thêm chi tiết

Business Network

  • Các tài liệu về AW
  • Hội Nghị Thượng Đỉnh Doanh Nghiệp

Hội Thảo

  • Các tài liệu về AW
  • Hội Nghị Thượng Đỉnh Doanh Nghiệp

Main Buyer(About 13,761 companies)