ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM

Form Exhibitor Register

AUTOMATION WORLD VIETNAM cám ơn quý doanh nghiệp đã quan tâm. Hãy cho chúng tôi biết yêu cầu của quý doanh nghiệp bằng cách điền vào mẫu bên dướiThỏa thuận thu thập thông tin cá nhân

COEX VINA Co., Ltd. thu thập thông tin cá nhân để tiếp thị triển lãm như sau

1. Thông tin được thu thập: Công ty/Bộ phận/Tên/Chức vụ/Số điện thoại/Địa chỉ Email, v.v.
2. Mục đích thu thập: gửi thông tin về triển lãm hoặc ngành nghề
3. Thời gian lưu giữ thông tin: cho đến khi bạn từ chối nhận tin