ĐƠN VỊ TRIỂN LÃM

Hướng dẫn tham gia
Participation Procedures

Submit Application

Deadline: January 31st, 2024

Send Down Payment
50% of the total booth cost
within 7 days of
application submission

Remaining 50%
of the total booth fee
Deadline: January 31st, 2024
Additional utility fee
Deadline: February 28th, 2024

Opening of Smart Factory +
TRIỂN LÃM TỰ ĐỘNG HÓA THẾ GIỚI TẠI VIỆT NAM 2024
March 27th(Wed.)~
March 29th(Fri.), 2024

Chi Phí
GianĐăng kí sớmĐăng kí chung
Gian hàng trống69,000,000 VND74,000,000 VND
Gian hàng tiêu chuẩn76,000,000 VND81,000,000 VND
Gian hàng cao cấp88,000,000 VND92,000,000 VND

※ 1 Booth: 3m×3m=9m2
※ Việc phân bổ gian hàng sẽ được tiến hành dựa trên quy mô gian hàng, ngày đăng ký, thứ tự ngày thanh toán trước, số lần tham gia liên tiếp, v.v. thông qua thảo luận giữa đơn vị tổ chức và đơn vị triển lãm
※ Thiết kế của gian hàng có thể bị thay đổi tùy thuộc vào điều kiện của ban tổ chức
※ Sơ đồ triển lãm có thể thay đổi do điều kiện của ban tổ chức và vị trí gian hàng của các công ty khác có thể bị thay đổi tùy thuộc vào tình hình

Giảm giá đặc biệt

Giảm giá đối với khách hàng đăng kí sớm từ ngày: 31/03/2024.

Breach of Contract
Cancellation DateCancellation Fee
Until December 31st, 202350% of participation fee
From January 1st, 2024100% of participation fee

In the event of the exhibitor deciding to cancel or renounce the participation after submitting the application form, the following penalty must be paid to the organizer within 15 days of the change. If the exhibitor has already fully paid the participation fee, the penalty will be deducted from the total amount.

*Please check the 11th and 12th clause of “Participation Regulations & Contract Condition”