KHÁCH THAM QUAN

Đăng ký

Chính sách bảo mật

 1. Mục đích thu thập thông tin bao gồm: Đăng kí trước, hoàn thành hợp đồng, giải đáp thắc mắc các vấn đề của khách hàng liên quan đến sản phẩm và dịch vụ, giới thiệu sản phẩm, cung cấp những thông tin mới nhất, khảo sát khách hàng, thực hiện quảng bá sản phẩm, các nội dung khác phù hợp với quy định pháp luật
 2. Phạm vi sử dụng: Liên hệ với khách hàng, gửi thư cám ơn, khảo sát, quảng bá các sự kiện trong tương lai
 3. Thời gian lưu trữ thông tin: Cho đến khi khách hàng có yêu cầu huỷ bỏ
 4. Cam kết bảo mật thông tin: Mọi thông tin của khách hàng là bảo mật, chỉ lưu hành nội bộ
 5. Feedback: Chúng tôi đánh giá cao mọi sự đóng góp đến từ phía khách hàng, hotline: +84 (0)28 3622 3318

Điều khoản

 1. Mục đích của Điều khoản sử dụng này là nhằm cung cấp các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Automation World do Coex và người dùng các dịch vụ dựa trên Internet do Coex cung cấp.
 2. Bảo vệ thông tin cá nhân
  A. Coex sẽ thu thập mức thông tin tối thiểu cần thiết để thực hiện thỏa thuận mua hàng trong việc thu thập thông tin của người dùng.
  B. Khi Coex thu thập thông tin cá nhân có thể xác định được danh tính của người dùng, thông tin đó phải được sự đồng ý của người dùng.
  C. Coex không được sử dụng cho các mục đích khác hoặc cung cấp cho bên thứ ba thông tin cá nhân được cung cấp mà không có sự đồng ý của người dùng có liên quan và Coex sẽ phải chịu trách nhiệm pháp lý về việc đó.
  D. Coex sẽ hạn chế quyền truy cập vào thông tin cá nhân trên cơ sở cần biết và giảm thiểu số lượng nhân viên cung cấp thông tin cá nhân đó.
  E. Khi Coex hoặc bên thứ ba nhận được thông tin cá nhân từ Coex đã hoàn thành mục đích thu thập và cung cấp thông tin cá nhân, họ sẽ hủy thông tin cá nhân đó ngay lập tức.
 3. Nghĩa vụ của người sử dụng
  Người dùng không được tham gia vào bất kỳ hoạt động nào sau đây:
  A. Đăng ký thông tin sai lệch khi đăng ký làm thành viên hoặc cung cấp thông tin không chính xác;
  B. Lạm dụng thông tin của bên thứ ba;
  C. Thay đổi thông tin đăng trên Coex;
  D. Gửi hoặc đăng thông tin (chương trình máy tính, v.v.) ngoài thông tin do Coex chỉ định;
  E. Xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ của Coex hoặc các bên thứ ba khác, chẳng hạn như bản quyền;
  F. Làm giảm danh tiếng hoặc cản trở công việc của Coex hoặc các bên thứ ba khác
  G. Tiết lộ hoặc đăng trên trung tâm mua sắm bất kỳ tin nhắn, video, giọng nói tục tĩu hoặc bạo lực hoặc bất kỳ thông tin nào khác trái với trật tự và đạo đức công cộng.
 4. Sở hữu bản quyền và hạn chế sử dụng
  A. Coex sẽ có quyền sở hữu bản quyền đối với các tác phẩm do Coex chuẩn bị và bất kỳ quyền sở hữu trí tuệ nào khác.
  B. Người dùng không được sao chép, thay đổi, gửi, xuất bản, phân phối, phát sóng hoặc sử dụng cho mục đích sinh lợi theo bất kỳ cách nào khác hoặc yêu cầu bên thứ ba sử dụng thông tin mà Coex có quyền sở hữu trí tuệ từ thông tin họ có có được khi sử dụng Coex mà không có sự chấp thuận trước của Coex.
  C. Trong trường hợp Coex sử dụng bất kỳ bản quyền nào mà Người dùng có quyền sở hữu theo các Điều khoản sử dụng này, Coex sẽ thông báo cho Người dùng về việc đó.

Trang đăng kí

Thông tin công ty

Lĩnh vực

Khảo sát