KHÁCH THAM QUAN

Làm thế nào để đăng ký trước cho buổi triển lãm Automation World Việt Nam?
A

Bạn có thể đăng ký trước bằng cách nhấp vào “Đăng ký trước” dưới mục “Khách tham quan” ở phía trên.

Khi nào sẽ kết thúc đăng kí tham quan trước?
A

Đăng ký trước sẽ mở từ ngày 01/03 đến ngày 24/09 năm 2024.

Có bắt buộc phải đăng kí trước khi tham quan không?
A

Không, việc đăng ký trước là không bắt buộc. Tuy nhiên chúng tôi khuyến khích bạn đăng ký trước, vì sẽ tiện hơn khi vào tham quan

Tôi có thể thăm triển lãm bất cứ lúc nào, mọi ngày trong thời gian triểm lãm không?
A

Có, bạn chỉ cần tham quan là có thể giam gia bất cứ lúc nào trong thời gian diễn ra triển lãm

Danh mục được dùng làm gì?
A

Bạn có thể tìm kiếm các nhà triển lãm tham gia sự kiện và sản phẩm của họ cho buổi triển lãm Smart Factory + Automation World theo mục lục.

Làm thế nào để tìm kiếm theo quốc gia/sản phẩm?
A

Ví dụ, tôi có thể tìm kiếm các nhà sản xuất cảm biến đặt tại Trung Quốc không? Trong bộ lọc tìm kiếm trên Mục lục, chọn Trung Quốc cho Quốc gia và Công nghệ cảm biến cho Danh mục, sau đó nhấn vào HIỂN THỊ KẾT QUẢ.